Az Igazságügyi Minisztérium második alkalommal szervezte meg a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjasok Találkozóját a Budapesti Ügyvédi Kamara székházában, 2018. február 12-én. E jogászösztöndíjjal a tárca a vidéki jogi karok legkiemelkedőbb hallgatóit támogatja.

Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke köszöntő beszédében elmondta, hogy a jövő nemzedék elkötelezettsége a jogászság állandóságát biztosítja, a maradandó tudás megszerzése pedig kulcsfontosságú a szakmai életpálya megválasztásában.

Fotó: Véssey Endre/IM

Ezt követően Trócsányi László igazságügyi miniszter ismertette az ösztöndíjprogram célját, mely – többek között – a karok és hallgatóik támogatásán keresztül a vidék munkaerő-megtartó erejének növelése. 
Kiemelte, hogy a jog ismerete egyszerre tudás, haszon és szabadság is. A jog ismeretén keresztül felépített és megszerzett jogi kultúra pedig a hazai és nemzetközi tárgyalások alkalmával is kulcs a sikerhez. A szakmai feladatokról szólva elmondta: a minisztérium elsődlegesen a jogalkotásért felel, érvényesítve az alkotmányosság követelményrendszerét, ezen felül szerepet vállal a hivatásrendi kapcsolatok építésében, mely tevékenység a jogot a mindennapokban gyakorló szakmai szervezeteket összekovácsolja. Ennek kapcsán a miniszter felhívta az ösztöndíjasok figyelmét arra, hogy a tárca – szakmai gyakornoki programja keretében – számos főosztályon fogad hallgatókat.

Salgó László Péter helyettes államtitkár a kodifikáció kulisszatitkairól tartott szakmai előadásában a jogalkotás bonyolult folyamatait az általános közigazgatási rendtartás példáján keresztül mutatta be. Beszélt a jogszabályalkotás kapcsán a könnyen kezelhető terjedelem és a tervezés fontosságáról. A helyettes államtitkár a Minisztérium saját jogalkotási tevékenysége mellett szólt a más tárcák által elkészített jogalkotási tervezetek szakmai és alkotmányossági véleményezéséről is, ami szintén a feladatok közé tartozik.

Fotó: Véssey Endre/IM

Peresztegi-Nagy Imola főosztályvezető-helyettes az Európai Bizottság által indított kötelezettségszegési eljárásokról tartott előadást, megvilágítva azok fajtáit, okait és következményeit, illetve az eljárások jogi és politikai jellegét.

Csink Lóránt, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala osztályvezetője a jogászság és az állam szerepén keresztül ismertette az ombudsman intézményének alapvető célját az államszervezetben.

Orbán Endre, az Alkotmánybíróság tanácsadója arról beszélt az ösztöndíjasoknak, hogy középiskolai irodalom-tanulmányaik hogyan segíthetik elő jogi tanulmányaikat, sőt, az Alkotmánybíróság működésének megértését, különösen az alapjogok védelmében.

(Igazságügyi Minisztérium)