A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara az intézmény Rektori Hivatalában mutatta be a Kecskeméti Református Jogakadémia történetét feldolgozó hiánypótló kötetét.

A könyvbemutatón részt vett Trócsányi László igazságügyi miniszter, aki köszöntőjében kiemelte az egykori jogakadémiák hagyományteremtő és társdalom formáló szerepét.

A Kecskeméti Református Jogakadémia 1875 és 1949 közötti történetét feltáró kutatás és maga a kötet „a jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében valósulhatott meg. A programokon keresztül az Igazságügyi Minisztérium támogatja a jogi karral rendelkező magyarországi egyetemeket abban a törekvésükben, hogy minél szélesebb körben elismert kutatásokat folytassanak, illetve aktuális oktatásfejlesztési kihívásokra adjanak választ.

Fotó: Gémes Sándor

A kutatás keretében feltárták a Kecskeméti Református Jogakadémia történeti forrásait, részletes elemzés készült az oktatók tudományos munkásságáról, illetve a hallgatók  létszámának és összetételének alakulásáról figyelembe véve a regionális sajátosságokat. A történeti áttekintésnek köszönhetően nyomon követhetjük a szervezet működését, az intézmény keretében folyó oktatási tevékenység alakulását. A kötet betekintést enged a magyarországi jogászság múltjának egy olyan szegmensébe, amely nem csak meghatározó volt a maga idejében, de kiváló jogászokkal is látta el az országot. A kötet annál is inkább hiánypótló, mert törekszik a református jogi képzés – eddig méltatlanul elfelejtett – tudományos és oktatási értékeinek bemutatására.

(Igazságügyi Minisztérium)