Vízkelety Mariann államtitkár Szabó Palócz Attilának adott interjúja 2017. január 28-án jelent meg a Mediaworks-lapokban.

Ötszázmillió forintot biztosít az igazságügyi tárca a jogi karok támogatására, és ebből 225 millió jut arra, hogy egy össztöndíj-programmal felkeltsék a fiatalok érdeklődését a vidéki egyetemeken folyó jogászképzés iránt. A felvételi jelentkezési időszak február közepén jár le.

Fontos kormányzati cél, hogy megerősítsék a jogászképzés színvonalát a vidéki egyetemeken azokban a régiókban, ahol várható, hogy a közeljövőben jelentősebb elvándorlással kell szembesülni. Szeretnék megfékezni az ilyen irányú tendenciákat, a tapasztalatok szerint ugyanis a felvételizők több mint fele eleve budapesti felsőoktatási intézményekbe adja be a jelentkezését. „Nem az a cél, hogy a tehetséges vidéki középiskolások a fővárosba jöjjenek, hanem az, hogy helyben is találjanak olyan egyetemet, ahol a tanulmányaikat megfelelő színvonalon tudják folytatni. A vidék megtartó erejének biztosítása az egyik kiemelt kormányzati cél” – mondta lapunknak Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára.

A tárcánál ötszázmillió forint áll rendelkezésre forrásként az egyetemek jogi karán a jogászképzés minőségének javítására. „Trócsányi László tárcavezető úgy döntött, hogy ennek egy jelentős részét vidéki egyetemi tanulmányi ösztöndíjakra, másik részét pedig kutatási, illetőleg oktatásfejlesztési programok támogatására fordítja” – tájékoztatott az államtitkár.

A most felvételiző diákoknak február közepéig kell eldönteniük, hogy melyik egyetemekre adják be jelentkezésüket. „Hasznos lehet, ha tudják, hogy milyen lehetőségek állnak nyitva előttük. Az igazságügyi miniszter két típusú ösztöndíjat alapított: nemzeti kiválósági és tanulmányi jogászösztöndíjat. Az öt vidéki jogi kar tanulói pályázhatnak nemzeti kiválósági jogászösztöndíjra, és havi ötvenezer forintos ösztöndíjat kaphatnak, megfelelő felvételi, tanulmányi és egyéb eredményeik alapján. Jó, ha a most felvételizők is tudják, hogy ezt azok is megkaphatják, akik még csak most jelentkeznek” – mondta lapunknak Vízkelety Mariann.

A diákok és szüleik az egyetemek honlapján tájékozódhatnak a részletekről. Mivel a most felvételiző diákok esetében még nem beszélhetünk egyetemi tanulmányi eredményekről, így az ő esetükben a felvételi eljárásban szerzett pontjaikat veszik alapul az ösztöndíjra való jelentkezéskor.
Az Igazságügyi Minisztérium és az öt jogi kar vezetése ezért közösen kidolgozott egy szempontrendszert, egy módszertant, aminek alapján a pályázatokat elbírálják.

Mint az államtitkár elmondta, fontosnak tekintik azt is, hogy a jogászképzés színvonalának emelése ne csupán az ösztöndíjak segítségével történjen, hanem kutatási és oktatásfejlesztési projektek támogatásával is: „Ezt a programot most másodízben hirdetjük meg, körülbelül 220 millió forintos kerettel. Ebben azonban már nemcsak a vidéki, hanem a budapesti egyetemek is részesülhetnek.” A kezdeményezés célja pedig az, hogy amennyiben a tárca egy-egy témát kormányzati és igazságügy-politikai szempontból is fontosnak tart, akkor támogatni tudja.

Kérdésünkre, hogy melyek lehetnek ezek a területek, az államtitkár elmondta, hogy a múlt héten tartottak találkozót, amelyen Trócsányi László és a nyolc jogi kar vezetői megvitatták az igényeket. „Arra törekedtünk, hogy olyan témaköröket jelöljünk meg, amelyek az egyetemek profiljához is illeszkednek, de az előttünk álló jogalkotási célokkal is összeegyeztethetők. Ilyen lehet az idegenrendészeti szabályok összehasonlítása az Európai Unióban vagy a fogyasztóvédelmi jog, a jogi versenyképesség, vagy éppenséggel az interneten megvalósuló jogszabálysértések” – mondta lapunknak Vízkelety Mariann.

(Igazságügyi Minisztérium)