IM Doktori Iskolák támogatása

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez.

Ezen program keretében az Igazságügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani mind a nyolc magyarországi jog- és államtudományi Doktori Iskola számára. A Doktori Iskolák támogatásán keresztül, az IM az állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben résztvevő doktorandusz hallgatók kutatási  és tudományos előmeneteléhez járul hozzá, illetve fokozatszerzésükhöz szükséges tevékenységeiket támogatja.

A program keretei között az Igazságügyi Minisztérium valamennyi jogi kart támogatásban kívánja részesíteni, ezzel is előmozdítva a jogtudomány művelőinek utánpótlását. A doktorandusz hallgatók saját Doktori Iskolájuknál érdeklődhetnek a támogatási lehetőség részleteiről.

Menü

Főoldal

Navigáció