IM Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez.

Ezen programok keretében támogatást kíván nyújtani a jogi karok jogtudományi kutatásaihoz és oktatásfejlesztési elképzeléseihez azzal a céllal, hogy
- ösztönözze a jogtudomány fejlődését elősegítő kutatások létrejöttét,
- olyan kézzelfogható eredmények elérésére sarkalljon (például publikációk, tananyagfejlesztés formájában), amelyek közvetlenül járulnak hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez és
- előmozdítsa a joghallgatók, különösképpen a PhD hallgatók és az oktatók közös munkáját.

A program keretei között az Igazságügyi Minisztérium valamennyi jogi kart támogatásban kívánja részesíteni. A támogatás odaítélése az egyetemek szakmai közössége által kidolgozott kutatási, illetve oktatásfejlesztési programok alapján történik. Az oktatásfejlesztési és kutatási tevékenységekben a jogi karok oktatóinak irányítása mellett PhD hallgatók, illetve a nappali és levelező tagozatos osztatlan jogászképzésben résztvevő aktív hallgatók is részt vehetnek. A jogi karokon oktatók együttműködhetnek más tudományág oktatóival (interdiszciplinaritás), amennyiben az a jogtudományhoz, illetve a jogászképzéshez kapcsolódik.

(Igazságügyi Minisztérium)

Menü

Főoldal

Navigáció