IM Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíjak

A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok

A Kormány az egyes fontos közpolitikai célokhoz kapcsolódó jogtudományi kutatásokhoz és tehetséggondozáshoz szükséges források biztosításáról szóló 1311/2015. (V. 21.) Korm. határozatában a jogászképzés fenntartását és továbbfejlesztését olyan közpolitikai célként határozta meg, amelynek megvalósításához a jogtudományi kutatásokat és a jogtudományi tanulmányi tehetséggondozást támogató rendszer kialakítására van szükség.

Az Igazságügyi Minisztérium összhangban az igazságügyi politikáról szóló 1710/2014. (XII. 5.) Korm. határozattal, kutatási és oktatásfejlesztési programok, illetve jogászösztöndíjak támogatásán keresztül kíván hozzájárulni a jogászképzés színvonalának emeléséhez, a jogászi hivatás védelméhez és a jogászi identitástudat növeléséhez.

IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj

A nem budapesti egyetemeken nappali képzésben résztvevő összes jogászhallgató számára nyújtható ösztöndíj, a jogi karok egységes, és összetett – tanulmányi eredményt, szakmai munkát, egyéb teljesítményt (publikációk, nyelvvizsga, demonstrátori aktivitás, stb.) figyelembe vevő – értékelési rendszere alapján kialakított intézményi rangsor szerint.
A juttatást az évfolyamok legkiválóbb hallgatói kaphatják a félév során (öt hónap) havi 60 ezer Ft összegű ösztöndíj formájában.
Ösztöndíjat azok kaphatnak, akiknek az adott félévben a tanulmányi eredménye eléri az IM által elvárt minimális értékhatárt (4,00 tanulmányi átlagnak megfelelő kreditindexet, illetve frissen felvételt nyert hallgatók esetében a felvételi pontszám alapján).
Az ösztöndíjas helyek minden kar minden évfolyamán a hallgatói létszám arányában állnak rendelkezésre, de karonként és évfolyamonként legalább 5 ösztöndíj mindenütt elnyerhető.

IM Tanulmányi Jogászösztöndíj

Az IM a nem budapesti jogi karok nappali képzésben résztvevő önköltséges hallgatói számára – az egyetemi tanulmányi ösztöndíjrendszerrel megegyezően – a tanulmányi eredmény (a megelőző félév vizsgaeredménye, illetve I. évfolyam I. félév esetében a felvételi pontszáma) alapján tanulmányi ösztöndíjat biztosít.
Ebben nem részesülhetnek azok, akik az adott félévre elnyerték a Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat.

(Igazságügyi Minisztérium)

Menü

Főoldal

Navigáció